نعهد به کار و مسولیت پذیر بودن مهمترین عامل در نفاشی ساختمان است. پس با وسواسی خاص نفاش ساختمان را انتخاب کنید.

 کیفیت در نقاشی ساختمان یعنی استفاده از رنگ خوب، زیر سازی درست، بتونه کاری، زدن آستر واستفاده از ابزار مناسب مثل غلطک یا رنگ پاش و ...

 هر آنچه شما باید به عنوان صاحب خانه در مورد نقاشی ساختمان از جمله رنگ ، ایده های جدید، تضمین کیفیت باید بدانید در زیر اورده شده است.

با جستجو در اینترنت و پیدا کردن نقاشان ساختمان از آن ها مشاوره بگیرید و اجازه دهید آنها به شما رنگ و تحوه اجرا های مختلف را پیشنهاد دهند.

.اکثر مردم بهترین کیفیت را با کمترین هزینه می‌خواهند که این امر محال است؛ کار نقاشی ساختمان باقیمت پایین چیزی جز هزینه مضاعف و دردسر بیشتر در آینده نزدیک نیست